Konkurs plastyczny


Idź do treści

16 maja, podczas XIII Międzyszkolnego Festiwalu Piosnki Ekologicznej, odbyło się podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Ziemia naszym domem – pomagajmy jej codziennie”. Głównym celem konkursu było pogłębianie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody, kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz zachęcenie uczniów do zmiany codziennych zachowań na bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach tematycznych: temat dla klas I-III : Ziemia –nasz dom”, temat dla klas IV-VI „Pomagajmy
Ziemi codziennie”. Do konkursu zgłoszono 57 prac, które wykonali uczniowie szkół podstawowych z Dominowa, Krępca, Mełgwi, Krzesimowa i Podzamcza. Jury, które obradowało 14 maja, postanowiło nagrodzić (bez podziału na miejsca i wyróżnienia) 37 prac, w wyniku czego nagrody otrzymało łącznie 43 młodych artystów oraz dwa zespoły. Organizatorem konkursu było Międzyszkolne Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Szkole Podstawowej w Krzesimowie, sponsorem nagród dla uczestników konkursu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Wydział Ochrony Środowiska przy Starostwie Powiatowym w Świdniku.


Strona główna | Nagrodzeni | Galeria | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego